Umowa darowizny

Czynnikiem wyróżniającym umowę darowizny na tle innych dokumentów jest jej nieodpłatny charakter. Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Pierwszy z tych podmiotów zobowiązuje się do udzielenia osobie obdarowywanej bezpłatnego świadczenia kosztem własnego stanu posiadania. Obdarowanym może być nie tylko osoba dorosła, posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych, ale także małoletni (z zastrzeżeniem wydania przez sąd rodzinny zgody na przyjęcie darowizny). Przedmiotem darowizny może być każda własność darczyńcy o określonej wartości (np. nieruchomość, pojazd), która prowadzi do uszczuplenia jego majątku na rzecz wzbogacenia innej osoby.

Jaką formę powinna przybrać umowa darowizny?

Wprawdzie art. 890 zakłada, że w przypadku darowania konieczne jest sporządzenie wiążącego aktu notarialnego, niemniej prawodawca zaznaczył równocześnie, że nie jest on konieczny jeśli przyrzeczenie zostało wypełnione. Za wyjątek uznaje się umowę darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość. W tej sytuacji obligatoryjne jest sporządzenie aktu notarialnego. Umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W większości przypadków ma ona zwykle charakter oświadczenia stron.

Składniki umowy darowizny, czyli co powinno się w niej znaleźć?

Właściwie sporządzona umowa darowizny powinna zawierać kilka kluczowych informacji, a mianowicie:

 • oznaczenie lokalizacji i daty jej sporządzenia;
 • dane personalne stron umowy;
 • opis przedmiotu darowizny; oświadczenie darczyńcy o przysługujących mu prawach własności do przedmiotu darowizny;
 • oświadczenie obdarowanego o gotowości do przyjęcia darowizny;
 • ramy czasowe wykonania postanowień umownych.

Odwołanie darowizny

Zgodnie z literą polskiego prawa darczyńcy przysługuje możliwość odwołania umowy darowizny. Przesłanką uprawniającą do tego typu działań jest głównie rażąca niewdzięczność obdarowanego oraz niedostatek samego darczyńcy. Warto podkreślić, że możliwość odwołania darowizny nie obowiązuje w sytuacji, gdy stanowi ona zadośćuczynienie obowiązkom determinowanym przez przyjęte zasady współżycia społecznego.

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Pojęcie rażącej niewdzięczności nie zostało odpowiednio doprecyzowane na gruncie prawa, co determinuje pewne trudności w jego interpretacji. Przyjmuje się, że jest to zachowanie stojące w sprzeczności z obowiązującymi normami moralnymi i zasadami współżycia społecznego, które podaje w wątpliwość szacunek wobec darczyńcy. W praktyce odwołanie darowizny w tym przypadku następuje w sytuacji, gdy osoba obdarowana pozbawia życia darczyńcę lub doprowadza do rozstroju jego zdrowia. Nie jest to bynajmniej katalog zamknięty. Tego typu kwalifikację przypisuje się też popełnieniu przestępstwa przeciwko darczyńcy i jego mieniu, zaniedbywaniu obowiązków alimentacyjnych oraz umyślnemu działaniu na niekorzyść tej osoby w wymiarze osobistym lub majątkowym.

Niedostatek darczyńcy

Odwołanie darowizny może również nastąpić wobec niedostatku darczyńcy, czyli sytuacji, w której darczyńca utracił możliwość zaspokajania swoich elementarnych potrzeb. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku odwołanie darowizny jest możliwe wyłącznie przed jej wykonaniem, ale po zawarciu umowy. Wprawdzie odwołanie nie może nastąpić po tym czasie, niemniej darczyńca może oczekiwać od obdarowanego środków na utrzymanie własne bądź utrzymanie i uposażenie osób, wobec których ma obowiązek alimentacyjny. Roszczenia te są bezpodstawne w sytuacji, gdy obdarowany zwróci przedmiot darowizny lub jego równowartość.

Rozwiązanie umowy darowizny

Prócz odwołania prawo przewiduje również możliwość rozwiązania umowy darowizny, które wchodzi w życie po zgodnym oświadczeniu woli obu stron. Możliwość ta zachodzi też w sytuacji ubezwłasnowolnienia darczyńcy, pod warunkiem udowodnienia przesadnej wartości darowizny i braku podstaw do jej przekazania. Warto nadmienić, że rozwiązanie umowy darowizny można przeprowadzić przez okres 2 lat od daty jej zawarcia.

Czy darowizna jest opodatkowana?

Przyjmuje się, że akt darowizny doprowadza do wzbogacenia. W związku z powyższym osoba obdarowana jest zobligowana do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Wymaga się od niej więc złożenia stosownego oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej nabycie darowizny we właściwym jej urzędzie skarbowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty powstania takiego obowiązku.

Potrzebujesz konsultacji lub wsparcia prawnego w umowie darowizny?

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla klientów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z umową darowizny. Wspieramy zarówno darczyńców, jak i osoby obdarowywane, wyjaśniając im wszystkie zawiłości prawne w tym zakresie. Jeśli więc chcesz zasięgnąć informacji w wyżej wymienionym zakresie bądź interesuje Cię sporządzenie umowy darowizny pod czujnym okiem adwokata, zachęcamy do kontaktu!

Pomoc prawna w umowach darowizny – Jelenia Góra

W czym możemy Ci pomóc?

Zakres usług naszej kancelarii:

 • doradztwo w kwestii praw i obowiązków wynikających z aktu darowania;
 • sporządzanie umów darowizny;
 • wsparcie w kompletacji niezbędnych dokumentów.

Klienci cenią wysoki standard naszych usług!

Poznaj ich opinie:

Agata Maj
Agata Maj
2023-09-19
Bardzo rzetelnie prowadzona sprawa spadkowa. Wg mnie mecenas godny polecenia
Tomi tomek
Tomi tomek
2023-06-21
Polecam wszystkim Fachowo do rzeczy
malwi malwi
malwi malwi
2023-05-30
Cudowny człowiek,bardzo dobre podejście do klienta i sprawy, szczerze polecam.
Edyta Suchecka
Edyta Suchecka
2023-04-11
Pana Maksymiliana cechuje profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta, wszystko wytłumaczy rzetelnie ,poświęci tyle czasu ile potrzeba , odbierze telefon o każdej porze poświęcając swój prywatny czas . Jest zaangażowany w prowadzoną sprawę na każdym etapie. Polecam bardzo .
Monika Krajewska
Monika Krajewska
2022-09-17
Profesjonalne podejście do sprawy, zaangazowany w to co robi. Poleca.
Łukasz Marcinkowski
Łukasz Marcinkowski
2022-04-01
Byłem z wizytą u mecenasa wczoraj. Otrzymałem najlepszą poradę, profesjonalne podejście. Miałem wręcz wrażenie, że poświęcono zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie do rozmowy niż wymagała tego sytuacja. Z czystym sumieniem polecam.
JA On
JA On
2021-03-17
Naprawdę rzetelny prawnik. Współpraca z nim to przyjemność. Polecam
Agnieszka ROGULSKA
Agnieszka ROGULSKA
2021-01-11
Bardzo sprawnie można się umówić na poradę. Konkretna kancelaria , bardzo polecam .
Piotr Szmyt
Piotr Szmyt
2020-11-23
Świetny adwokat. Polecam!!!

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania lub wątpliwości, a może interesują Cię inne usługi prawne?

Skontaktuj się z nami!

  Wsparcie adwokata w sprawie cywilnej

  Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać problem, z którym możemy pomóc. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00.