Zapewniamy wsparcie w kluczowych momentach

Zajmujemy się oceną umów przed ich zawarciem oraz sporządzaniem dokumentacji dostosowanej do potrzeb konkretnego stanu faktycznego. Dzięki szerokiej znajomości prawa i wieloletniemu doświadczeniu wskazujemy korzystne zmiany i sygnalizujemy zagrożenia, które mogą zaszkodzić interesom naszego klienta. Na życzenie możemy ocenić także skutki umów, które już zostały zawarte. Wyjaśnimy w jaki sposób niejasne sformułowania i zapisy mogą wpłynąć na sytuację finansową i prawną firmy. Opiniujemy umowy o współpracy, świadczeniu usług, leasingu, na zawarcie kredytu konsumenckiego, sprzedaży, najmu, dzierżawy i wielu innych.

O umowie deweloperskiej

Umowa deweloperska ma zobowiązać strony umowy – dewelopera i nabywcę – do wymiany handlowej, która odbędzie się miedzy nimi w przyszłości. Jest to tak zwana umowa przedwstępna, ponieważ ustala pomiędzy stronami cenę przedmiotu późniejszej umowy i zobowiązuje do jej zawarcia. Warto zatem taką dokumentację poddać szczegółowej analizie prawnej, aby była korzystna dla podmiotu kupującego.

Nasza kancelaria świadczy takie usługi na terenie Jeleniej Góry - wyjaśniamy prawa i obowiązki wynikające z kontraktu, sprawdzamy czy nie zawarto niedozwolonych klauzuli, zwracamy uwagę na kwestie, które mogą być przyczyną późniejszych sporów. Należeć mogą do nich: warunki odstąpienia od umowy, zmiany w harmonogramie prac czy modyfikacje projektowe, zwiększenie kosztów budowy przez dewelopera czy kar umownych.

umowy b2b

O umowie B2B

Umowa b2b dotyczy dwóch podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zawierana jest na zasadzie wymiany dóbr i usług. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw na terenie Jeleniej Góry. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo prawne, ponieważ nasz zespół reprezentuje najwyższy poziom merytoryczny. W imieniu klientów prowadzimy negocjacje z kontrahentami, analizujemy lub sporządzamy umowy o współpracy oraz w razie konieczności nadzorujemy ich wykonanie. Dotyczy to zakresu nabycia i zbycia ruchomości lub nieruchomości, dostaw, przewozu, najmu, leasingu, umów zlecenie, o dzieło i świadczeniu usług np. teleinformatycznych.

Regulamin sklepu internetowego

Prowadząc lub chcąc uruchomić sklep internetowy należy posiadać kilka kluczowych dokumentów - jak regulamin, polityka prywatności czy polityka obsługi reklamacji i zwrotów. Nasza kancelaria od wielu lat pomaga branży ecommerce przygotowując komplet niezbędnych dokumentów, zwiększających bezpieczeństwo sprzedaży w sieci nie tylko w kwestii prawnej ale i finansowe.

Oprócz spraw rodzinnych zajmujemy się sprawami cywilnymi oraz karnymi.