Jak działa nasza kancelaria?

Oferujemy fachową pomoc prawną z zakresu prawa karnego na terenie Jeleniej Góry i okolic. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości przepisów prawa karnego (kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, ale także przykładowo ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom w trudnej sytuacji, jaką jest udział w postępowaniu karnym.

Świadczymy usługi jako obrońcy oskarżonych i podejrzanych w sprawie karnej na każdym jej etapie, a w szczególności bierzemy udział w przesłuchaniach, sporządzamy pisma, w tym wnioski dowodowe, opracowujemy koncepcję postępowania w konkretnej sytuacji, a także występujemy przed sądem. Bierzemy czynny udział w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), w postępowaniu przed właściwym sądem we wszystkich instancjach, aktywnie działając na rozprawach.

Jesteśmy obecni we wszystkich etapach postępowań karnych

Pomagamy również już po zapadnięciu prawomocnego wyroku w tzw. sprawach karnych wykonawczych takich jak sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności.  Dbamy, by w trakcie całego postępowania karnego interesy naszego Klienta były właściwie reprezentowane, gdyż wiemy, jak istotna jest staranna i rzetelna obrona w sprawie karnej.

Reprezentujemy również osoby pokrzywdzone przestępstwem, przede wszystkim składając zawiadomienie o przestępstwie.

Czym jest aresztowanie?

W zasadzie każda osoba może zostać zatrzymana na okres 48 godzin. Po tym czasie możliwe jest, że zostanie skierowany do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec takiej osoby. Sąd może zdecydować o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego do 3 miesięcy, a następnie okres ten może być wielokrotnie wydłużany. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania karnego, zapobiec ucieczce lub zacieraniu śladów przestępstwa.

Pamiętać należy, że każdej osobie zatrzymanej przysługuje prawo do niezwłocznego skontaktowania się z adwokatem. Warto już na tym etapie zadbać o pomoc specjalisty w dziedzinie prawa karnego, który wesprze zatrzymanego, udzieli odpowiednich wskazówek, gdyż stres związany z pozbawieniem wolności sprawia, że zatrzymanemu trudno jest wybrać właściwą drogę postępowania. Udział adwokata w czynnościach wykonywanych po zatrzymaniu, szczególnie w przesłuchaniu, może nawet zapobiec skierowaniu przez prokuraturę wniosku do sądu o zastosowania tymczasowego aresztowania lub przekonać sąd do zastosowania nie aresztu, a przykładowo poręczenia majątkowego. Adwokat jest w stanie skontrolować również, czy wszystkie czynności przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Prawomocny wyrok, który wyznacza karę pozbawienia wolności nie zawsze musi zakończyć się natychmiastowym pobytem w zakładzie karnym. W sytuacjach opisanych w Kodeksie karnym wykonawczym możliwe jest odroczenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. O odroczenie wykonania można wnosić do sądu z powodu choroby psychicznej, przewlekłego schorzenia fizycznego czy trudnej sytuacji rodzinnej na przykład urodzenia się dziecka, ciężkiej choroby osoby najbliższej etc.

Wniosek w sądzie należy złożyć przed rozpoczęciem odbywania kary i prośbę swoją należy solidnie umotywować.

Nasza kancelaria w Jeleniej Górze udziela wsparcia podczas sporządzania pism, które będą posiadały przesłanki do odroczenia kary pozbawienia wolności.

26682754214_f1c804a76d_bApelacja od wyroku

W przypadku, gdy sąd pierwszej instancji wydał już skazujący wyrok, przeanalizujemy go i wskażemy na ewentualne błędy proceduralne lub prawne, a także możliwości działania, a następnie sporządzimy apelację od niekorzystnego wyroku i będziemy reprezentować naszego Klienta w postępowaniu odwoławczym. Oprócz spraw karnych, nasza kancelaria zajmuję się sprawami cywilnymi, rodzinnymi jak i analizujemy różnego rodzaju umowy.