Sporządzanie testamentu

W polskim porządku prawnym testament jest dokumentem wyrażającym wolę spadkodawcy w zakresie podziału jego majątku po śmierci. To instytucja prawa spadkowego, która pozwala zabezpieczyć interesy bliskich spadkodawcy na wypadek jego śmierci, jak również redukuje ryzyko sporów związanych z podziałem majątku. Prerogatywa sporządzenia aktu ostatniej woli przysługuje wyłącznie osobom z pełną zdolnością do czynności prawnych (osobom pełnoletnim, które nie są ubezwłasnowolnione w stopniu całkowitym lub częściowym). Testament ma charakter osobisty, co oznacza, że nie ma możliwości sporządzenia testamentu wspólnego (np. testamentu wspólnego małżonków).

Należy wiedzieć, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem następującym w drodze ustawy. Interpretacja testamentu powinna uwzględniać pełne zrealizowanie woli spadkodawcy. W przypadku, gdy treść testamentu pozostawia miejsce na swobodną interpretację, rekomenduje się zastosowanie takiego wyjaśnienia, które utrzyma zapisy testamentu w mocy, nadając im jednocześnie sensowną treść.

Rodzaje testamentów

W świetle litery polskiego prawa wyróżnia się następujące rodzaje testamentów:

 • testament własnoręczny (holograficzny) – akt ostatniej woli, który jest napisany całkowicie odręcznie i podpisany samodzielnie przez spadkodawcę. Wprawdzie powinien być opatrzony datą, niemniej jej brak nie determinuje nieważności dokumentu (z zastrzeżeniem, że nie ma jakiejkolwiek wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu);
 • testament notarialny – pisemne rozdysponowanie majątku sporządzone w formie aktu notarialnego przez notariusza; testament
 • allograficzny – ostatnia wola wyrażona przez spadkodawcę ustnie w obecności dwóch świadków i przed obliczem reprezentanta urzędu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy czy kierownika urzędu stanu cywilnego). Ta forma testamentu spisywana jest najpierw w postaci opatrzonego datą protokołu, a następnie odczytywana spadkodawcy w obecności świadków oraz uzupełniana o podpisy wszystkich tych osób.

Nie są to bynajmniej jedyne rodzaje testamentów przewidzianych w polskim systemie prawnym. Warto wspomnieć również o testamentach szczególnych, wśród których wyróżnia się testamenty wojskowe, podróżne czy ustne. W praktyce są one jednak rzadko spotykane.

Odwołanie lub podważenie testamentu – kiedy testament jest nieważny?

Wprawdzie akt ostatniej woli jest wiążący, niemniej spadkodawca może dokonać zmian po jego sporządzeniu. Dotyczy to zarówno wszystkich postanowień, jak i wybiórczych zapisów. Odwołanie testamentu następuje przez sporządzenie nowego dokumentu, wprowadzenie zmian w istniejącym lub zniszczenie pierwszej wersji. Należy jednak wiedzieć, że ostatnia z wymienionych opcji nie jest możliwa w przypadku testamentu notarialnego, który zawsze posiada obowiązujący odpis.

Podważenie testamentu jest możliwe wobec podejrzenia jego nieważności. Tę stwierdza się w sytuacji, gdy akt ostatniej woli został sporządzony:

 • w stanie całkowitej lub częściowej niepoczytalności;
 • wskutek wprowadzenia spadkodawcy w błąd;
 • pod wpływem groźby.

Należy równocześnie wyjaśnić, że przesłanka nieważności traci swoją moc po upływie 10 lat od śmierci spadkodawcy lub po upływie 3 lat od momentu, w którym zainteresowana osoba (spadkodawca lub spadkobierca) dowiedziała się o zaistnieniu przesłanki nieważności. Jeżeli nowy testament nie zawiera informacji o odwołaniu poprzedniego, to jedynie sprzeczne postanowienia zostaną uznane za odwołane.

Chcesz sporządzić akt ostatniej woli, a może dokonać odwołania czy podważenia testamentu?

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z testamentami. Specjalizujemy się w prawie spadkowym, zapewniając klientom fachowe doradztwo poparte wieloletnim doświadczeniem.

Testamenty Jelenia Góra – rzetelne wsparcie prawne

W czym możemy Ci pomóc?

Zakres usług naszej kancelarii:

 • pomoc w sporządzaniu treści testamentu;
 • udzielanie wsparcia prawnego w sprawie podważenia czy stwierdzenia nieważności testamentu;
 • doradztwo w sporach dotyczących ważności testamentu;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym.

Klienci cenią wysoki standard naszych usług!

Poznaj ich opinie:

Agata Maj
Agata Maj
2023-09-19
Bardzo rzetelnie prowadzona sprawa spadkowa. Wg mnie mecenas godny polecenia
Tomi tomek
Tomi tomek
2023-06-21
Polecam wszystkim Fachowo do rzeczy
malwi malwi
malwi malwi
2023-05-30
Cudowny człowiek,bardzo dobre podejście do klienta i sprawy, szczerze polecam.
Edyta Suchecka
Edyta Suchecka
2023-04-11
Pana Maksymiliana cechuje profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta, wszystko wytłumaczy rzetelnie ,poświęci tyle czasu ile potrzeba , odbierze telefon o każdej porze poświęcając swój prywatny czas . Jest zaangażowany w prowadzoną sprawę na każdym etapie. Polecam bardzo .
Monika Krajewska
Monika Krajewska
2022-09-17
Profesjonalne podejście do sprawy, zaangazowany w to co robi. Poleca.
Łukasz Marcinkowski
Łukasz Marcinkowski
2022-04-01
Byłem z wizytą u mecenasa wczoraj. Otrzymałem najlepszą poradę, profesjonalne podejście. Miałem wręcz wrażenie, że poświęcono zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie do rozmowy niż wymagała tego sytuacja. Z czystym sumieniem polecam.
JA On
JA On
2021-03-17
Naprawdę rzetelny prawnik. Współpraca z nim to przyjemność. Polecam
Agnieszka ROGULSKA
Agnieszka ROGULSKA
2021-01-11
Bardzo sprawnie można się umówić na poradę. Konkretna kancelaria , bardzo polecam .
Piotr Szmyt
Piotr Szmyt
2020-11-23
Świetny adwokat. Polecam!!!

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania lub wątpliwości, a może interesują Cię inne usługi prawne?

Skontaktuj się z nami!

  Wsparcie adwokata w sprawie cywilnej

  Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać problem, z którym możemy pomóc. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00.