W przypadku śmierci bliskiej nam osoby bardzo często stajemy się spadkobiercami jej majątku, bądź jego części. I choć większości z nas możliwość otrzymania spadku po zmarłym kojarzy się pozytywnie, możemy nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji jego przyjęcia. Często okazuje się bowiem, że denat pozostawił po sobie nie tylko cenne przedmioty, gotówkę czy nieruchomości, z których będziemy się cieszyć, ale również długi, o których mogliśmy nie wiedzieć i które my, jako spadkobiercy będziemy musieli spłacić. Poniżej przedstawię Wam kroki, które należy podjąć w chwili otrzymania spadku, by w sposób odpowiedzialny z niego skorzystać.

Spadkobierca nabywa spadek po spadkodawcy w chwili jego śmierci. Od tego momentu spadkobierca w ciągu 6 miesięcy musi zorientować się, co spadek obejmuje (to znaczy jakie są aktywa i pasywa) oraz zastanowić się, jakie oświadczenie złożyć, by spadek nie okazał się dla niego ciężarem nie do udźwignięcia.

Gdy dowiemy się, że zostaliśmy powołani do spadku, mamy trzy możliwości:

Przyjęcie spadku wprost

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za długi spadkowe zarówno z majątku spadkowego jak i z majątku własnego. Co do zasady jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku nie złożymy żadnego oświadczenia będzie to oznaczało, że dziedziczymy spadek wprost. Oświadczenie możemy złożyć przed notariuszem albo przed sądem. Wyjątkiem jest sytuacja gdy spadkobiercą jest osoba małoletnia albo/i ubezwłasnowolniona. W takim wypadku brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Należy wspomnieć, że wówczas wszyscy spadkobiercy przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku

Jeżeli dowiemy się, że wysokość długów spadkowych przewyższa wartość majątku spadkowego, a nie chcemy za nie odpowiadać, to należy rozważyć odrzucenie spadku. Jednakże jeżeli złożymy oświadczenie o odrzuceniu spadku to nie będziemy odpowiadać za długi spadkowe, ale też nie odziedziczymy majątku. Wobec prawa będziemy traktowani jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku. Przepisy prawa określają termin 6 miesięcy liczony od dnia śmierci spadkodawcy na złożenie oświadczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku możemy złożyć przed notariuszem albo przed sądem. Odrzucenie spadku ze względu na długi może oznaczać przerzucenie odpowiedzialności na innego członka rodziny. Jeżeli jednak inny spadkobiercy też spadek odrzucą, długi ostatecznie przejmie gmina lub Skarb Państwa.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest najlepszym wyjściem z sytuacji gdy wiemy, że dziedziczymy spadek w skład którego wchodzą długi. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy jest ograniczona do wartości ustalonego stanu czynnego spadku, słowem do wartości masy spadkowej. Przyjęcie spadku w ten sposób oznacza, że nie będziemy musieli spłacać długów spadkodawcy z własnej kieszeni, gdy okaże się że spadek jest mniejszy niż jego długi. Oświadczenie możemy złożyć przed notariuszem albo przed sądem.

W sprawach dotyczących długów spadkowych adwokat z Jeleniej Góry gwarantuje kompleksową pomoc i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.