Kiedy potrzebna jest pomoc adwokata?

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczą one kwestii majątkowych i niemajątkowych. Świadcząc usługi z tego zakresu oferujemy zrozumienie i przede wszystkim fachową pomoc popartą doświadczeniem zdobytym podczas wielu lat pracy. Doradzamy w kwestiach rozwodu, separacji, zasądzenia alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, podziału majątku małżeńskiego oraz zniesienia współwłasności majątkowej. Pomagamy klientom nie tylko podczas spraw toczących się na terenie Jeleniej Góry, ale i w krajach Unii Europejskiej posiadając wiedzę na temat specyfiki różnic w rozwiązaniach prawnych.

Adwokat do spraw rozwodowych - Jelenia Góra

Postępowanie rozwodowe, czyli rozwiązanie małżeństwa jest sprawy-rodzinne-adwokat-do-spraw-rozwodowychtrudne pod względem psychicznym i merytorycznym. Adwokat, który zna przepisy i procedury jest nieoceniony podczas rozprawy z orzekaniem i bez orzekania o winie. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Z roku na rok liczba rozwodów rośnie - w 2000 roku orzeknięto ich 42 777, a w 2010 aż 61 300, co przekłada się także na naszą praktykę. Powodem rozstań jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Do najczęstszych przyczyn zaliczamy: niezgodność charakterów, zdradę jednego z małżonków, nadużywanie alkoholu lub dłuższą nieobecność jednego z nich na przykład za granicą. Problemem może być także niedopasowanie seksualne lub kwestie finansowe. Dlatego naszych klientów wspieramy podczas konsultacji, negocjacji, przygotowania argumentów i dowodów oraz reprezentujemy przed sądem.

Sprawy rodzinne - adwokat Jelenia Góra

To sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga kwestię władzy rodzicielskiej, którą powierzy obojgu rodzicom; jednemu z nich, a jednemu ograniczy; a w skrajnych przypadkach pozbawi, ograniczy lub zawiesi obojgu. Ustalenia dotyczą kwestii sprawowania opieki w poszczególnych okresach w roku, zasad kontaktu z dzieckiem, sposobu podejmowania kluczowych decyzji wychowawczych na przykład o wyborze szkoły oraz dzielenie kosztów utrzymania. Rodzic, który na co dzień sprawuje opiekę może wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o alimenty. Aby uzyskać jak najwyższą kwotę uwzględniającą potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodziców warto skorzystać z usług naszej kancelarii, która posiada wieloletnią praktykę w sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o alimenty. Oprócz spraw rodzinnych zajmujemy się sprawami cywilnymi oraz karnymi.