Zachowek jest formą wyrównania udziału w spadku spadkobiercy, który został pominięty w testamencie lub którego udział spadkowy został znacznie umniejszony, np. poprzez rozporządzenie majątkiem spadkowym przez spadkodawcę za życia. Zachowek może zostać wypłacony w pieniądzu lub w innej formie, za zgodą uprawnionego do zachowku spadkobiercy. Jako doświadczona prawnik z Wrocławia, pomagam klientom, którzy nie wiedzą, w jaki sposób ubiegać się o zachowek, jakie dokumenty należy złożyć i w jakim sądzie.

Co wchodzi w zakres prawa cywilnego?

Osobami, którym należy się zachowek - uprawnionymi do zachowku - są:

  • zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki),
  • małżonek i rodzice,

którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a w przypadku dziedziczenia testamentowego, jeżeli zostali w testamencie pominięci, lub których udział spadkowy został znacznie umniejszony. Do kręgu osób, którym należy się zachowek, nie wlicza się rodzeństwa spadkodawcy. W celu dowiedzenia się, czy należy się nam zachowek, dobrze jest poradzić się adwokata z Wrocławia, specjalizującego się w zachowkach.

W przypadku pozbawienia zstępnego prawa do zachowku - wydziedziczenia - z reguły zostają powołani do zachowku jego zstępni (dzieci, wnuki).

Kiedy traci się prawo do zachowku?

Uprawnienie do zachowku traci się w przypadku:

  • zrzeczenia się dziedziczenia po zmarłym,
  • odrzucenia spadku,
  • uznania za niegodnego dziedziczenia,
  • wydziedziczenia,
  • wyłączenia od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu.
  • gdy doszło do przedawnienia roszczenia o zachowek, tzn., kiedy upłynął okres 5 lat od daty ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.

Ustalenie, komu należy się zachowek, i obliczenie wysokości zachowku zależy od wielu czynników, które powinno rozpatrywać się indywidualnie dla każdego spadkobiercy inaczej. Dlatego też najlepiej, by wysokość przysługującego zachowku obliczył prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym.

Roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu. Jednak roszczenie takie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu.