Co grozi za jazdę̨ pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu może stanowić wykroczenie bądź przestępstwo. Czynnikiem decydującym o kwalifikacji zachowania sprawcy jako czyn kodeksu wykroczeń bądź czynu kodeksu karnego jest stężenie alkoholu w organizmie kierowcy.

Jazda po alkoholu – O przestępstwie mowa wtedy, kiedy kierowca prowadzi pojazd będąc w „stanie nietrzeźwości”. Wykroczeniem jest z kolei prowadzenie pojazdu w „stanie po użyciu alkoholu”. Terminy te, używane w języku potocznym często zamiennie, okazują się nieść za sobą zasadniczą różnicę, jeśli idzie konsekwencje prawno-karne. Z tych względów, terminów tych nie należy mylić ani utożsamiać.

Kodeks karny definiuje nietrzeźwość jako stan, w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Z kolei o stanie po spożyciu alkoholu, mówimy kiedy stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach jazdy po alkoholu

  • udziale w czynnościach przesłuchania przed organami ścigania,
  • negocjacjach w przedmiocie wysokości kary,
  • wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania,
  • zgłaszaniu wniosków dowodowych,
  • reprezentacji w postępowaniu sądowym.

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania

Niewielu kierowców wie, że nawet w przypadku „jazdy na podwójnym gazie” istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Inicjatywa w tym zakresie nie należy do organów ścigania. Tu właśnie z pomocą przychodzi adwokat specjalizujący się w spawach karnych.

Warunkowe umorzenie postępowania jest szansą na skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Aby móc w ogóle ubiegać się o dobrodziejstwo w/w instytucji, kierowca musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne. W toku postępowania brane są pod uwagę okoliczności związane z sytuacją życiową kierowcy.

Jak odzyskać prawo jazdy?

Wielu kierowców zastanawia się jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu. W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję, stosowne postanowienie wydaje prokurator. Procedura odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę po alkoholu może polegać przede wszystkim na zaskarżeniu do sądu postanowienia wydanego przez prokuratora. Termin na zaskarżenie takiego postanowienia to 7 dni licząc od dnia jego doręczenia.

Z uwagi na grożący rozmiar i dotkliwość kar za jazdę pod wpływem alkoholu, podejrzany, oskarżony czy obwiniony nie powinien zaniedbywać swojej obrony. W sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu warto skorzystać z pomocy adwokata.

Oprócz spraw karnych, nasza kancelaria zajmuję się sprawami cywilnymi, rodzinnymi jak i analizujemy różnego rodzaju umowy.