W realiach dzisiejszego działania Policji i Straży Miejskiej zwykłe codzienne czynności takie jak choćby prowadzenie samochodu, niosą ze sobą ryzyko ukarania mandatem karnym. Nie trzeba nam przypominać, że mandaty te często wystawiane są w kontrowersyjnych okolicznościach.

O wykroczeniu mówimy w przypadku popełniania czynu społecznie szkodliwego, który jest zabroniony przez ustawę, jaka obowiązuje w czasie jego popełnienia. Możliwe kary za popełnienie wykroczenia to:

 • grzywna do 5000 złotych
 • nagana,
 • areszt,
 • ograniczenie wolności.

O wykroczeniach najczęściej mówimy w przypadku uczestniczenia w ruchu drogowym. Dotyczą one jednak wielu innych sytuacji, między innymi:

 • zakłócania ciszy nocnej lub porządku publicznego,
 • uchylania się od obowiązku wyrobienia ważnego dowodu osobistego,
 • braku widocznego oznakowania nieruchomości (tabliczka z numerem domu),
 • uszkodzenia lub zniszczenia publicznego bądź prywatnego mienia,
 • świadomego, złośliwego niepokojenia innych osób.

Wypadek drogowy

Pomoc adwokata w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego może okazać się nieoceniona, a tym bardziej wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych pomoże :

 • Przeanalizować sprawę i zebrany materiał dowodowy;
 • Obrać właściwą strategię procesową;
 • Ograniczyć oskarżonemu i jego rodzinie niepotrzebnych nerwów i stresu;
 • Przygotować wnioski dowodowe;
 • Zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
 • Złożyć stosowne środki zaskarżenia w przypadku wydania niekorzystnych postanowień czy zarządzeń dla oskarżonego;
 • Realizować fundamentalne prawa oskarżonego jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności.

Potrącenie

Potrącenie zwane również kompensacją jest umorzeniem dwóch potrącenie pieniędzyprzeciwstawnych sobie wierzytelności (na przykład z jednej strony z tytułu pożyczki i z drugiej strony z tytułu umowy sprzedaży). Następuje ono przez oświadczenie woli jednego wierzyciela złożone drugiemu wierzycielowi. Dopuszczalne jest również umowne potrącenie wierzytelności. Dzięki takiemu umorzeniu wierzyciel dokonujący potrącenia nie ma już obowiązku wykonania swojego świadczenia, przynajmniej do kwoty potrącanej wierzytelności (jeżeli wierzytelność potrącana jest niższa od wierzytelności przeciwnej). Potrącenie powoduje bowiem zaspokojenie interes wierzyciela.

Oprócz spraw karnych, nasza kancelaria zajmuję się sprawami cywilnymi, rodzinnymi jak i analizujemy różnego rodzaju umowy.