Rozwód jest przykładem sprawy, która budzi wiele emocji i rzutuje na dalsze życie obu stron. Czas trwania postępowania i jego rezultat są uzależnione od wielu czynników, w tym od tego, czy małżeństwo posiadało dzieci, jaki jest powód rozpadu i jaka jest przygotowana argumentacja. Nasza kancelaria może pochwalić się wysoką skutecznością działań, a część wyroków jest uzyskiwana już na pierwszej rozprawie.

Sprawy rozwodowe – Czynności pozasądowe przy rozwodach

Zanim sprawa o rozwód trafi na wokandę, warto skorzystać z porady prawnej u adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Wówczas małżonek lub małżonkowie dowiedzieć się mogą, że pewne kwestie można uregulować w ramach czynności pozasądowych. Dotyczyć to może np. zawarcia ugody w kwestii podziału majątku po rozwodzie czy ustalenia wspólnej opieki nad dziećmi w formie pisemnego planu wychowawczego.

Sprawy rozwodowe – Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych

Wybierając jako pełnomocnika adwokata rozwodowego z naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu, klient może liczyć na kompleksowe wsparcie już od momentu pojawienia się z decyzją o wniesieniu pozwu o rozwód. To specjalista, który wyjaśni wiele niejasnych czy niezrozumiałych aspektów postępowania, jakie się z tym wiąże. Ponadto ze swej strony:

  • służy pomocą w przygotowaniu pozwu rozwodowego oraz w imieniu klienta może go złożyć,
  • opowie, z jakich etapów składa się sprawa rozwodowa, jak się przygotować do niej,
  • określi czy uda się uzyskać alimenty na dzieci lub małżonka i w jakiej kwocie,
  • wskaże różnice pomiędzy separacją a rozwodem,
  • wyjaśni, na czym polega rola adwokata w sprawach rozwodowych,
  • wskaże koszty sądowe do opłacenia lub uiści je w imieniu klienta.

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie

W sprawach rozwodowych jedną z kluczowych kwestii jest zdecydowanie się, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania. Ma to wpływ na sam przebieg sprawy oraz przyszłościowe konsekwencje. W przypadku rozwodu:

  • bez orzekania o winie – sąd w orzeczeniu nie wskazuje na winę żadnego z małżonków w kwestii rozpadu związku małżeńskiego. Jest to najszybsze rozwiązanie, a rozwód można uzyskać nawet na pierwszej rozprawie. Warunkiem jest obopólna zgoda małżonków na takie rozwiązanie;
  • z orzekaniem o winie – w czasie procesu trzeba udowodnić, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialny był jeden z małżonków
  • z winy obojga małżonków – to najczęściej efekt długotrwałego postępowania rozwodowego, podczas którego małżonkowie obwiniają się wzajemnie o doprowadzenie do rozwodu. W sytuacji, gdy zarzuty każdej ze stron zostaną potwierdzone w toku sprawy rozwodowej, taki właśnie wyrok może zapaść.

Adwokat rozwodowy z racji swojego doświadczenia i wiedzy będzie także wsparciem prawnym w zakresie takich kwestii, jak podział majątku, władza rodzicielska I opieka nad dziećmi czy alimenty.

Oprócz spraw rozwodowych zajmujemy się sprawami o ustalenie ojcostwa oraz adopcyjnymi.