Wieloletnie doświadczenie naszych prawników zdobywane podczas prowadzenia spraw o różnym stopniu trudności pozwala na udzielenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Mamy świadomość, że sprawy dotyczące dzieci są sprawami trudnymi, nierzadko wiążącymi się z bolesnymi przeżyciami, stąd też do każdej sprawy staramy się podchodzić indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem, wykazując się przy tym skrupulatnością, fachowością oraz rzetelnym przygotowaniem do prowadzenia każdej sprawy, co łącznie pozwala na skuteczne podejmowanie działań prawnych.

Powierzając nam swoją sprawę, nasi prawnicy oferują pomoc, która w szczególności obejmuje:

  • udzielenie porady prawnej (w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub online);
  • dokonanie indywidualnej analizy sytuacji osobistej,
  • w zależności od tego, którą stronę mielibyśmy reprezentować – przygotowanie pozwu o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, odpowiedzi na pozew, a także pozostałych pism procesowych,
  • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji.

Ze swojej strony gwarantujemy, że powierzając nam swoją sprawę każdy Klient otrzymuje profesjonalną oraz rzetelną pomoc, nie zapominając jednak przy tym o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Zaprzeczenie ojcostwa

W aktualnie obowiązujących uregulowaniach w polskim systemie prawnym stosuje się zasadę domniemania ojcostwa męża matki. W przypadku kiedy zachodzą jednak jakiekolwiek wątpliwości oraz podejrzenia, że ojcem dziecka nie jest mąż matki dziecka, tylko może być nim ktoś inny, mężczyzna, który został uznany za ojca takiego dziecka wyłącznie z uwagi na domniemanie, może skorzystać z przysługujących mu środków prawnych, czyli wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Celem procesu będzie obalenie domniemania ustawowego, co wiązać się będzie z wykluczeniem ojcostwa. Warto przy tym jednak pamiętać, że proces o zaprzeczenie ojcostwa może być prowadzony nie tylko z inicjatywy domniemanego ojca, ale także matki dziecka, czy samego dziecka, które ukończyło 18 lat.

Ustalenie ojcostwa

W praktyce zdarzają się sytuację, gdy ojciec dziecka dobrowolnie nie uznaje dziecka. Ustalenie ojcostwa ma zatem na celu ustalenie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego. Zgodnie z art. 85 § 1 k.r.o. domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka obok domniemania pochodzenia dziecka od męża matki i sądowego ustalenia ojcostwa jest jednym z trzech sposobów na ustalenie ojcostwa. W tym wpisie chcę Ci wyjaśnić, na czym ono polega. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pozostałych dwóch sposobach ustalenia ojcostwa, koniecznie zajrzyj do moich wpisów: Domniemanie ojcostwa – na czym polega? i Sądowe ustalenie ojcostwa.

Oprócz spraw związanych z ojcostwem zajmujemy się sprawami rozwodowymi oraz adopcyjnymi.