W Polsce karalne jest posiadanie każdej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Nie ma znaczenia ich rodzaj, ilość, czy przeznaczenie np. na własny użytek. Doradzamy podejrzanym o posiadanie narkotyków od momentu zatrzymania, w trakcie procesu przygotowawczego jak i postępowania sądowego.

Zakres spraw narkotykowych/spraw o narkotyki

Do kategorii spraw narkotykowych zaliczyć należy także przestępstwa, w przypadku których narkotyki nie stanowią przedmiotu czynności sprawczej, ale mają istotny związek ze sprawą.

Literatura wyróżnia cztery grupy przestępstw związanych z narkotykami:

  • przestępstwa psychofarmakologiczne (czyli takie, które popełniane są przez sprawców pod wpływem substancji psychoaktywnej)
  • kompulsywne przestępstwa o charakterze ekonomicznym (przestępstwa popełniane po to, aby zdobyć środki materialne lub narkotyki na zaspokojenie nałogu)
  • przestępstwa ogólne
  • przestępstwa prohibicyjne (przestępstwa popełniane wbrew obowiązującym przepisom antynarkotykowym, takie jak np. posiadanie narkotyków, handel narkotykami)

Jakie kary za posiadanie narkotyków?

Za posiadanie narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku czynów mniejszej wagi, o małej społecznej szkodliwości, o niewielkim rozmiarze szkody sprawca podlegać może karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Przy ocenie czynu mają również znaczenie okoliczności popełnienia czynu, rodzaj posiadanego narkotyku, jak i cel jego posiadania.

Jeśli w grę wchodzi znaczna ilość narkotyków podejrzanemu grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Przy czym jako znaczną ilość uważa się dawkę potrafiąca odurzyć jednocześnie 10 osób.

Najbardziej surowa kara przewidziana jest za wprowadzenie narkotyków do obrotu. Czyn ten objęty jest karą 12 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany o posiadanie narkotyków może bronić się na każdym etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, starając się o umorzenie, zawieszenie lub warunkowe zawieszenie postępowania.

Nasza kancelaria od lat pomaga osobom podejrzanym i oskarżonym o posiadanie narkotyków, osiągając sukcesy w należytym ustaleniu ilości posiadanych narkotyków oraz w prowadzeniu skutecznej obrony. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala na udzieleniu pomocy osobom w najcięższych sytuacjach procesowych.

Oprócz spraw karnych, nasza kancelaria zajmuję się sprawami cywilnymi, rodzinnymi jak i analizujemy różnego rodzaju umowy.